Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Hi nikoshalkias

hello nikoshalkiashttp://seramurproperties.com/suit.php?decide=zu1p6xxg493qyf


nikoshalkias

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Καλούνται   τα μέλη  του  Συλλόγου  «Πολίτες για  ποιότητα  Ζωής»    στην  επαναληπτική  Γενική  Συνέλευση την  Πέμπτη  5 – Απριλίου  και ώρα 19.30  στο Πολιτιστικό  κέντρο  Πλατυκάμπου,  για   να  εκλέξουμε το νέο  Δ.Σ. συλλόγου  μας   σύμφωνα  με  το  καταστατικό  του  Συλλόγου.

Σχετικά  άρθρα  του  καταστατικού :
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με τη δράση του στην ανάπτυξη και προώθηση ιδεών, για βελτίωση και διαρκή αναβάθμισητης ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας των μελών του.  Επίσης σκοπός του Συλλόγου είναι η προσπάθεια ανάδειξης και καλλιέργειας των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων του τόπου,διάδοση των ηθών και των εθίμων, καθώς και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 3  Ο σκοπός του Συλλόγου θα επιδιωχθεί να πραγματωθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται: διαλέξεις, συζητήσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 6   Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, υποβάλλει στο Δ.Σ. αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Την αίτηση αυτή έχει το δικαίωμα το Δ.Σ. του Συλλόγου, να την απορρίψει, εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στη Γ. Σ., μέσα σε 8 ημέρες από την κοινοποίησή της προς αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 5     Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του Συλλόγου, θα πληρώνει το ποσό των 10,00 Ευρώ για την εγγραφή του στον Σύλλογο καθώς και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 20,00 Ευρώ και μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, κατά τη συνηθισμένη πλειοψηφία (1/2 συν ένας των μελών του)

ΑΡΘΡΟ 9    Τα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γ. Σ. και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα. Δικαίωμα εκλογής στα όργανα του Συλλόγου έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την εκλογή. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την έγκριση του Καταστατικού εκλογή. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση

Μετά  από  ένα  μεγάλο   διάλειμμα  προβληματισμού  και  περισυλλογής  καταλήξαμε  ότι    είναι    σημαντικό  ο  Σύλλογος  να  συνεχίσει  την  προσπάθειά  του,  για  βελτίωση  και  διαρκή  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  ζωής  μας.  Η προσωρινή   μη  διοργάνωση  εκδηλώσεων,  ήταν  ουσιαστικά  αντίσταση,  στην  υποβάθμιση  της  ποιότητας των  δρώμενων.      Ανάμεσα  στα  "έπρεπε"   και  "πρέπει"  αλλά  και  τις  πολλές  γνώμες,   με  ξεκάθαρο  και  σύμφωνο  πλέον     με  το  καταστατικό  στόχο,  ξεκινάμε ξανά  !
Καλούμε  όλους  στη  Γενική  μας  Συνέλευση   την  Κυριακή   29 - Μαρτίου   και   ώρα 19.30  στο Πολιτιστικό  κέντρο  Πλατυκάμπου   να  ανταλλάξουμε  απόψεις,  να  ακούσουμε  κριτικές  αλλά  και  προτάσεις   κάνοντας  τον  απολογισμό  μας   και  να  εκλέξουμε  το  νέο  Δ.Σ.  συλλόγου  μας.

Η πρόσκληση των μελών θα γίνει  με  τα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.

Από   το  Δ. Σ.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Γνωστοποίηση . . .

Προς :   Τα  μέλη  του  Συλλόγου

Ο  Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Πλατυκάμπου   "Πολίτες  για  ποιότητα  Ζωής"   είναι  σε  ισχύ,  δεν  διαλύθηκε  όπως  ψευδώς   η  κυρία  Μαρούδα   ( ταμίας  του Συλλόγου )  διαδίδει  στον  Πλατύκαμπο   και  στη  Γαλήνη,  με  σκοπό  να  γράψει  μέλη  σε  καινούργιο  Σύλλογο  που  επιχειρεί  να  φτιάξει,  προφανώς  κομμένο  και  ραμμένο  στα  μέτρα  της  και  στις  σκοπιμότητες  της.
Ο  Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Πλατυκάμπου   "Πολίτες  για  ποιότητα  Ζωής"   όσο  κι  αν  το  επιθυμούν  κάποια  κακόβουλα  άτομα,  δεν  πρόκειται   να  διαλυθεί.   Η  προσωρινή   μη  διοργάνωση  εκδηλώσεων  από  το  Σύλλογο,   είναι  ουσιαστικά   αντίσταση,  στην  προσπάθεια  υποβάθμισης  της  ποιότητας   των   δρώμενων,   εκ  μέρους  των  κακόβουλων   αυτών  ατόμων. 
Βέβαια  ο  καθένας  για  δικούς  του  λόγους,   έχει  το  δικαίωμα  να   ιδρύσει  ένα καινούργιο  σύλλογο. 
1.       Είτε  για   « ένα γαμώτο » 
2.      Είτε  για  να  χορεύει  μπροστά  στα  πανηγύρια. 
3.      Είτε  επειδή   θεωρεί  τον  εαυτό  του  μοναδικό  υπέρμαχο  του  πολιτισμού  των  ηθών  και  εθίμων  του  τόπου.
Από  τον  Σύλλογο   "Πολίτες για  ποιότητα  Ζωής"   λοιπόν,  που  δεν  συνάδει  με  τις  δικές  της  ιδέες  και  απαρτίζεται  από  ενοχλητικά  κατά  την  άποψη  της   πρόσωπα,    σαν  κυρία,  θα  πρέπει  να  παραδώσει   τα  χρήματα  και  το  ταμείο,  να παραιτηθεί    από  μέλος  του   Δ. Σ.  ως ταμίας  και  από  μέλος  του  Συλλόγου.

Και  « τραβώντας »  όσους  την  ακολουθούν,  να  κάνει  όσους  « δικούς  της»  συλλόγους  θέλει.

Κοινοποίηση :
Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου
Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου   Κιλελέρ 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μετά από πολύ καιρό αποφάσισα να γράψω για να μοιραστώ με τους συμπολίτες μου κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιους και παράλληλα ίσως γίνει αφορμή για να υπάρξει κάποια υποτυπώδης κίνηση στο blog , κάποιος διάλογος , ελπίζοντας (πρόεδρε) ότι δεν θα ...... καταχραστώ τον πολύτιμο χώρο της σελίδας......

Στις 8/10/2014 έδωσα δείγμα νερού του δικτυου σε ιδιωτικό εργαστήριο για να γίνει η ανάλυση του. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι τα παρακάτω :


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ
ΡΗ
7,4
6,5-9,5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
666
2500
ΑΜΜΩΝΙΟ
0,06
0,5
ΘΕΙΙΚΑ
50
250
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ
0,29
1
ΚΑΛΙΟ
1
12
ΝΙΤΡΙΚΑ
15,5
50
ΝΙΤΡΩΔΗ
0..003
0,1
ΣΙΔΗΡΟΣ
0,01
0,2
ΧΑΛΚΟΣ
0,04
2
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ
65,8
250
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
40

ΝΑΤΡΙΟ
23

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
46


Από τη σελίδα  της ΕΥΑΘ :.http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=160503&extLang=
τα παρακάτω :
Αμμώνιο
0,50 mg/l
Το αμμώνιο είναι  μια παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας γιατί είναι  δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης και αντιδρά με το χλώριο που προστίθεται για απολύμανση και μειώνει την αποτελεσματικότητα του.
Νιτρώδη
0,5 mg/l
Τα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2-) αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο οξείδωσης της αμμωνίας και είναι ασταθή  στο περιβάλλον. Τυχόν παρουσία τους στο νερό  δείχνει πρόσφατη ρύπανση.
Χλωριούχα
250 mg/l
Είναι ευρέως διαδεδομένα ως άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων. Απότομη αύξηση τους στο νερό δείχνουν πιθανή επαφή με θαλασσινό νερό η ακόμη και πιθανή ρύπανση από λύματα.
Νιτρικά
50 mg/l
Τα νιτρικά ανιόντα είναι προϊόντα  του τελικού σταδίου οξείδωσης της αμμωνίας Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσματα, απορρίμματα και ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει παλιότερη ρύπανση.
Σίδηρος (ολικός)
200 μg/l
Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου στο πόσιμο νερό είναι ανεπιθύμητη για λόγους αισθητικής. Νερό που περιέχει σίδηρο αφήνει κηλίδες κατά το πλύσιμο στα ρούχα.
Ph
>6.5 και < 9,5
Είναι μέτρο της ισορροπίας όξινων και αλκαλικών ενώσεων που βρίσκονται σε διάλυση στο νερό. Ελέγχουμε το pH γιατί αν αυτό είναι πολύ όξινο τότε το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών σωλήνων ενώ αν είναι πολύ αλκαλικό τότε το νερό έχει τάση απόθεσης στους σωλήνες.
Χαλκός
2 μg/l
Διάβρωση χάλκινών σωληνώσεων μπορεί να οδηγήσει στην εισροή χαλκού στο πόσιμο νερό.
Μόλυβδος
10 μg/l
Υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκύψουν από  βιομηχανική ρύπανση.


Με βάση τις επιτρεπτές τιμές  (αν και  από μια σύντομη διερεύνηση στο ιντερνετ διαπίστωσα ότι τα όρια στην Ελλάδα είναι αρκετά... ελαστικά )  και αν εξαιρέσουμε παραμέτρους που με την παρούσα μέθοδο δεν μπορούν να ανιχνευθούν (όπως π.χ ΑΜΙΑΝΤΟΣ, μόλυβδος, αρσενικό κ.λ.π .) το νερό φαίνεται να είναι αρκετά καλό , σκληρό (αγωγιμότητα 666 μπορεί να μην είναι κοντά στα όρια , αλλά χαρακτηρίζεται ως ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ – για περισσότερα : http://www.eyath.gr/swift.jsp;jsessionid=11D9FB2EF3978272AC996ABD3B859335?extLang=&CMCCode=160604 )
Τα νιτρικά επίσης είναι σε μέτριο επίπεδο αν και στις ΗΠΑ το επιτρεπτό όριο είναι 10mg/lit και όχι 50 mg/lit που είναι στην Ελλάδα. Για περισσότερα :
http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/nitrate.cfm 
Αν υπάρχει κάποιος περισσότερο σχετικός με τα θέματα αυτά καλό θα ήταν να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο τα αποτελέσματα.
Ισως πρέπει να ζητήσουμε από τη νέα δημοτική αρχή (ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο) να κάνει ελέγχους (ή να μας ενημερώσει αν υπάρχουν ήδη αναλύσεις ) που αφορούν κυρίως τον ΑΜΙΑΝΤΟ ( λόγω του παλιού δικτύου της πόλης που λέγεται ότι περιέχει αμιαντοσωλήνες) , τον μόλυβδο αλλά και ότι άλλο μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει κινδύνους στην υγεία μας. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας και μας αφορά όλους  κι ας πίνουμε εμφιαλωμένο ή νερό επεξεργασμένο από οικιακό φίλτρο (αν και στην περίπτωση του φίλτρου πρέπει να είναι γνωστοί οι ρύποι του νερού για να γίνει η σωστη επιλογή) .

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Αν  κάποιος   "κατά  λάθος"  κατέβασε  τη  σελίδα  του
Συλλόγου  από  το  facebook,  να την  ξανά ανεβάσει   πριν   αποδειχτεί  η  μικροπρέπεια  του  . . .

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

- Εσύ που μένεις ; - Απέναντι από τον τάδε που έχει μια καρότσα απ΄έξω . . .

Πρόταση : Επειδή οι πολίτες έχουν λυμένα τα προβλήματα και δεν ανησυχούν γενικά, οι παλιοί και νέοι αιρετοί που σχετίζονται με τον Πλατύκαμπο, ας τοποθετήσουν από μια πινακίδα έστω, σε κάποιο δρόμο . . . ( για μερικούς απ αυτούς μία ακόμα ) 
Αν πάλι αυτό είναι δύσκολο με κάποιο τρόπο να τοποθετηθούν οι πινακίδες, και το κόστος (δυο τρία μεροκάματα ) να αναλάβει ο Δήμος Κιλελέρ.